História

História

2006

Založenie spoločnosti Quanticon s.r.o.

2007

Začali sme aktívnu činnosť ponukou tréningov manažérskych a interpersonálnych zručnosti, teambuildingom,teamspiritom a development centier.

Prezentovali sme sa na konferencií Salón ďalšieho vzdelávania témou: Špecifiká rozvoja a vzdelávania vo výrobných firmách.

Prezentovali sme sa na Konferencií Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov témou: Rozvoj a vzdelávanie nižšieho manažmentu výrobných firiem.

V časopise Trend sme publikovali článok: Koučing – moderný nástroj rozvoja zamestnancov.

Získali sme akreditáciu ministerstva školstva na tréningy Rozvoja manažérskych a interpersonálnych zručností.

Stali sme sa členom Slovenskej asociácie koučov SAKO.

2008

V priebehu predchádzajúceho a tohto roka sme realizovali rozsiahly projekt tréningov manažérskych zručností pre zamestnancov Slovak Telekom, kde v priebehu jeho trvania sa uskutočnilo 156 tréningov.

Boli sme spoluorganizátori 3. celoslovenskej konferencií o koučovaní. Ako jej súčasť sme prezentovali tému: Tímový koučing.

2009

Prezentovali sme sa na Konferencii Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov témou: Ako efektívne pristupovať k  zvládaniu zmien.

2010

Boli sme spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie V4 Fórum inovatívneho učenia v Bratislave.

Do portfólia ponuky našej spoločnosti sme zaradili koučing ako rozvojový nástroj manažérov.

2011

V tomto a nasledujúcom roku sme zrealizovali 17 tréningov interpersonálnych a manažérskych zručností pre spoločnosť DHL DCC.

2012

Zamerali sme svoju pozornosť aj na podporu nekomerčných projektov formou odborného poradenstva pre spoločnosti: Efektívne rodičovstvo, Dobré roky 50+

2013

Počet našich klientov presiahol počet 50.

2014

Svoju činnosť sme rozšírili o CSR - projekty firemného dobrovoľníctva – programy v ktorých majú firmy možnosť pomôcť inému subjektu a odniesť si skvelé zážitky a dobrý pocit.

Najatraktívnejšou témou vzdelávania v danom a nasledujúcom roku sa stala téma: Stres manažment.

2015

Pre spoločnosť Slovenské elektrárne sme začali realizovať 3-ročný program pre členov havarijných komisií jadrových elektrární zameraný na zvládanie krízových situácií.

2016

Získali sme akreditáciu ministerstva školstva na tréningy: Využitie metódy zážitkového vzdelávania v pedagogickej práci so žiakmi a mládežou.

Začali sme ponúkať otvorené tréningy manažérskych a interpersonálnych zručností.