Úvod

Úvod

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť v oblasti podpory a rozvoja ľudského potenciálu.
Našim cieľom je zvyšovanie výkonu a efektivity zamestnancov a zvyšovanie konkurencieschopnosti organizácií
Názov našej spoločnosti QUANTICON ...to get futher....značí skok vpred a to je to, čomu napomáhame našim klientom....posúvať sa ďalej.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2006 a zameriavame sa na:
 • poradenstvo v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov
 • tímovú diagnostiku a rozvoj
 • rozvoj interpersonálnych, manažérskych a predajných zručností
 • koučing
 • vzdelávanie a rozvoj stredného a líniového manažmentu výrobných firiem
Staviame na:
 • mnohoročných skúsenostiach našich konzultantov, trénerov a koučov a ich profesionálnom prístupe
 • systémovom prístupe k riešeniu požiadaviek našich klientov a poznaní pracovného prostredia klienta
 • flexibilite a šití programov priamo na mieru potrieb klienta
 • výbere adekvátneho rozvojového prostriedku podľa konkrétnych potrieb
 • zameraní na reálne potreby klienta
 • transfere nadobudnutých vedomosti a znalosti do praxe
V júni 2007 sme získali akreditáciu ministerstva školstva na všetky tréningy, ktoré ponúkame.

Hodnoty na ktorých staviame:
 • vysoká profesionalita a kvalita služieb
 • moderný a flexibilný prístup
 • neustály rozvoj vlastného lektorského potenciálu
 • integrita – konanie v súlade s princípmi, ktoré učíme
 • tímovosť – využívanie potenciálu nášho tímu a vzájomná podpora
Staviame na kombinácií spôsobilosti nášho tímu, ktoré umožňuje komplexný prístup pri práci s klientom. Naši spolupracovníci sú:
 • psychológovia, čo umožňuje diagnostiku situácie a prostredia
 • pedagógovia, ktorí dohliadajú na kvalitu vedenia tréningov
 • manažéri, ktorí majú skúsenosti s vedením ľudí, poznajú rôzne podnikateľské prostredia, sú zameraní na praktické riešenie problémov