Pre prezeranie tejto stránky musíte mať naištalovanú najnovšiu verziu Flash Player. Stiahnuť a naištalovať si ho môžete kliknutím sem.

You need to have the latest version of Flash Player installed on your computer. Click here to download a install it.
Pre prezeranie tejto stránky musíte mať naištalovanú najnovšiu verziu Flash Player. Stiahnuť a naištalovať si ho môžete kliknutím sem.

You need to have the latest version of Flash Player installed on your computer. Click here to download a install it.

   Vaše meno:

   Emailová adresa:

   Vaša otázka:


Koučing

Koučing

Koučing je vysoko efektívny nástroj rozvoja manažérov, ktorý vedie k zmenám v správaní a postojoch a tým k zvyšovaniu efektivity a výkonnosti.

Koučing je rozhovor kouča a klienta, kde kouč cez štruktúrované otázky:
  • napomáha reflexií situácie
  • umožňuje klientovi pozerať sa na situáciu z iného zorného uhla
  • podporuje v klientovi vieru v svoje schopnosti danú úlohu vyriešiť
Jeho jedinečnosť ako rozvojového nástroja je v tomu, že:
  • zameriava sa na aktuálne potreba manažéra
  • sústredí sa na priamu implementáciu do praxe
  • aplikovanie dohodnutých zmien do praxe je ľahko merateľné
  • napomáha komplexnému rozvoju osobnosti manažéra
  • poskytuje priestor aj na prácu s témami, ktoré nie je možné komunikovať pred kolegami
  • je postavený na partnerskom prístupe
Koučingové stretnutia prebiehajú raz za 2 – 4 týždne a trvajú 1 – 1,5 hodiny.
Proces koučingu môže byť jednorazový, zameraný na riešenie jedného konkrétneho problémy.
Zväčša však trvá dlhšie obdobie cca ½ roka až rok. Vtedy je zamerané na všestranný rozvoj manažéra.