náš tím

Náš tím

Mgr. Katarína Rothová

Mgr. Katarína Rothová Vzdelanie: PvFUK, odbor inžinierska geológia
Skúsenosti ako tréner: pätnásť rokov praxe vo vedení tréningov tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a rozvoja manažérskych zručnosti
Oblasti špecializácie: tímová diagnostika a rozvoj, rozvoj manažérskych a interpersonálnych zručností, teambuilding, individálny a tímový koučing
Profesionálny rozvoj: 15 rokov trénerka školiteľka, koučka a facilitátorka, 6 rokov výkonná riaditeľka Štúdio Zážitku – Outward Bound Slovakia, konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti QUANTICON s.r.o., členka Slovenskej asociácie koučov
Kvalifikacia: Ukončené výcviky v oblasti facilitácie, tréningy pre trénerov, kurzy co-activ koučingu, systemického koučingu, NLP
Záujmy: horolezectvo, vysokohorská turistika, psychológia

Mgr. Dalibor Bednařík

Mgr. Aleš Bednařík Vzdelanie: psychológ, UK Bratislava, Filozofická fakulta
Skúsenosti ako tréner: osem rokov praxe ako konzultant, tréner a kouč; bohaté skúsenosti s koučovaním stredného a top manažmentu firiem v Čechách a na Slovensku
Oblasti špecializácie: tvorba a implementácia individuálnych manažérskych programov – individuálny koučing; transformačné procesy a manažment zmeny; tímové rozvojové programy – skupinový koučing a tréningy
Profesionálny rozvoj: konzultant v spoločnosti Corporate Consulting Group; Konzultant, tréner, kouč, člen International Coach Federation, zakladajúci člen Slovenskej asociácie koučov
Kvalifikácia: dlhodobý výcvik v psychológii orientovanej na procesy - osobnostný rozvoj, koučing tréning v systéme GARUDA Denmark

Mgr. Jan Vybíral

Mgr. Jan Vybíral Vzdelanie: Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreológie Univerzity Palackého v Olomouci – špecializácia cestovný ruch - outdoor
Skúsenosti ako tréner: outdoor tréner tímovej spolupráce a rozvoja dvanásť rokov,
Oblasti špecializácie: outdoor tréner, inštruktor vysokých a nízkých lanových prekážok
Profesionálny rozvoj: outdoor tréner tímovej spolupráce, zakladateľ neziskovej organizácie zameranej na rozvoj deti a mládeže zážitkovou metódou, staviteľ najväčšej lezeckej veže a lanových prekážok v rámci ČR-SR, lektor QUANTICON, EDUKOL s.r.o. Olomouc, AZ – DIALOG s.r.o., externý pedagóg Katedry rekreológie Univerzity Palackého v Olomouci
Kvalifikácia: Trenér kulturistiky II. triedy a inštruktor fitcentier, Inštruktor lanových aktivít I. triedy, absolvent ZdrSem Intenziv – poskytovanie 1. pomoci mimo dosahu zdravotnej starostlivosti

Mgr. Lenka Práznovská

Mgr. Lenka Práznovská Vzdelanie: Katedra psychológie, FF UK Bratislava
Skúsenosti ako tréner: šesť rokov trénerka v oblastiach komunikácia, prezentacne zrucnosti, asertivita, emocionálna inteligencia a tímová spolupráca
Oblasti špecializácie: riešenie konfliktov, vyjednávanie
Profesionálny rozvoj: psychoterapeutka, tlmočenie a preklady v odbore, spolupraca na medzinárodné projektoch, vysokoskolska pedagogicka cinnost
Kvalifikácia: výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, tréning riešenia konfliktov a mediácie


Mgr. Petr Andrla

Petr Andrla Vzdelanie: FTK UP v Olomouci Odbor: Manažment životného štýlu.
Oblasť špecializácie: Lanové aktivity a horolezectvo, teambuilding, strategické a komunikačné programy.
Profesionálny rozvoj: Od roku 2003 lektor a šéf-inštruktor firemných outdoor vzdelávacích programov v Českej Republike a na Slovensku. Od roku 2009 externý pedagóg na katedre Rekreológie UP v Olomouci.
Kvalifikácia:Ukončené VŠ vzdelanie so zameraním na vzdelávanie dospelých a výchovu mladistvých pomocou outdoor programov, inštruktor horolezectva, profesionálny stavač lezeckých ciest na umelých stenách pre komerčnú prevádzku i preteky, aktívny lezec s výkonnosťou 8a, diplomovaný učiteľ lyžovania a lektor inštruktorských kurzov v ČR.
Záujmy: Športové lezenie, lyžovanie, freeriding, beach volleyball.


Mgr. Tomáš Varga

Tomáš Varga Vzdelanie: Katedra sociálnych vied, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.
Skúsenosti ako tréner: Od roku 2007 tréner a inštruktor zážitkového vzdelávania v oblasti skupinovej dynamiky, vedenia tímov, komunikačných zručností a rozvoja tvorivosti
Oblasť špecializácie: Projekty so sociálnym presahom v rámci budovania tímov, outdoorové a kreatívne aktivity.
Profesionálny rozvoj: Pedagogická činnosť, sociálna práca so zraniteľnými skupinami obyvateľstva, zdravotná starostlivosť o seniorov, medzinárodné vzdelávacie aj sociálne zamerané projekty, publikovanie beletrie.
Kvalifikácia: Tréningy v oblasti zážitkovej pedagogiky, tvorby a využitia outdoorových aktivít, psychologickej bezpečnosti na kurzoch a prezentačných zručností.


MGR. Ester Nemčeková Bébarová

Ester Nemčeková Bébarová Vzdelanie:Katedra psychológie, FF UK Bratislava
Vzdelanie:dvanásť rokov praxe v oblasti vzdelávania ako tréner a externý konzultant
Oblasť špecializácie:osobnostný rozvoj vychádzajúci z pozitívnej psychológie, tréningy zamerané na emocionálnu inteligenciu, rozvojmäkkých, manažérskych a predajných zručností
Profesionálny rozvoj:skúsenosti ako HR manažér a tréningový manažér, riadenie projektových tímov, konzultantská činnosť a vedenie tréningov
Kvalifikácia:tréningy v oblasti pozitívnej psychológie (Profit fromthePositive a TheUniversity of North Carolina), vzdelanie v oblasti HR (Perth Commercial College)
Záujmy: psychológia, šport, literatúra