animácia
Outdoor

Outdoor

TRÉNING ROZVOJA TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE


Tréning pomáha lepšiemu spoznaniu seba aj členov tímu, otvára a zlepšuje komunikáciu a je impulzom pre ďalší rozvoj tímu. Je ideálny pre pracovné tímy, oddelenia, skupiny manažérov.

Účastníci na tréningu absolvujú:
 • Tímové aktivity – ich cieľom je preveriť a zlepšiť spoluprácu v skupine
 • Challenge, outdoor aktivity – cieľom je upevnenie sebadôvery a spoločný pozitívny zážitok. Napríklad skalné lezenie, rafting, jaskyniarstvo a iné osobné či tímové výzvy.
 • Ohliadnutie – rozbor zažitého s cieľom uvedomiť a upevniť si dôležité poznatky plynúce zo zážitku

BUDOVANIE TÍMOV CEZ FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO


Spoločná pomoc zaujímavému projektu, občianskemu združeniu, či pamiatke zbližuje tím a zvyšuje lojalitu voči zamestnávateľovi. Výsledok spoločného snaženia je hmatateľný a viditeľný.

Hlavnou myšlienkou projektu firemného dobrovoľníctva je, že tím kolegov spoločnými silami, svojou prácou a umom pomáha zaujímavému projektu, občianskemu združeniu, či obnove pamiatky. Napríklad: obnova hradu, úprava náučného chodníkov v národnom parku, stavba ihriska v detskom domove a podobne. Pridanou hodnotou je, že výsledok spoločného snaženia tímu je konkrétny, viditeľný a užitočný.

Prínosy firemného dobrovoľníctva:
 • Pre tím: zlepší tímovú spoluprácu, dôveru a vzťahy
 • Pre zamestnancov: rozvíja ich postoje a hodnoty
 • Pre firmu: buduje image firmy navonok
 • Pre spoločnosť: pomoc má reálny spoločenský prínos

TÍMSPIRIT


Cieľom tímspiritového programu je posilniť neformálne vzťahy medzi kolegami cez spoločné zážitky, atraktívne aktivity, zábavu a súťaže v príjemnom prostredí.

Účastníci teamspiritu absolvujú tieto typy programov:
 • Tímové súťaže a hry – účastníci si vyskúšajú svoje zručnosti a užijú si zdravú rivalitu v tíme.
 • Adrenalín, challenge, outdoor – cieľom je sebaprekonanie a spoločná zábava.
 • Tvorivé – dielne, workshopy a happeningy. Oddych, neformálna socializácia, tvorivé vyžitie sa a podpora kreativity.
 • Večerné neformálne programy – spoločenský večer s cieľom socializovať sa a spoločne sa s kolegami zabaviť. Napríklad: škola tanca, casino, ochutnávka piva, krčmové hry a pod.

PRE NÁROČNÉ TÍMY: ZÁCHRANNÁ MISIA


Simulácia práce záchranného tímu v náročných podmienkach. Účastníkov spája spoločný cieľ a množstvo úloh. Počas hry zastávajú členovia tímu rôzne role (veliteľ misie, veliteľ zásahov, technický expert, zdravotník a pod.)

Záchranná misia zahŕňa:
 • Aktivity v teréne: výsadok, presun a orientácia v otvorenej krajine, komunikácia vysielačkami, riešenie krízových situácií.
 • Náročné podmienky: séria logických či technicky náročných úloh v obmedzenom priestore a pod časovým tlakom.
 • Úzka spolupráca tímu: simultánne prebiehajúce tímové aktivity náročné na efektívne vedenie tímu. Pri tejto časti využívame špeciálne vyvinutý software.
 • Adrenalín a lanové aktivity: opustenie základne a presun na určené miesto v teréne v určenom čase.

PRE NÁROČNÉ TÍMY: EXPEDÍCIA


Expedičné prechody horských hrebeňov na Slovensku a v zahraničí spojené s náročnými outdoorovými aktivitami ako prežitie v prírode, rafting, jaskyniarstvo, horolezectvo či ferraty.

Prínosy:
 • Preverenie výkonu a odolnosti tímu
 • Podpora vzťahov medzi členmi tímu v náročných podmienkach
 • Výzva pre lídrov v tíme
 • Celkové posilnenie tímu