Pre prezeranie tejto stránky musíte mať naištalovanú najnovšiu verziu Flash Player. Stiahnuť a naištalovať si ho môžete kliknutím sem.

You need to have the latest version of Flash Player installed on your computer. Click here to download a install it.
Pre prezeranie tejto stránky musíte mať naištalovanú najnovšiu verziu Flash Player. Stiahnuť a naištalovať si ho môžete kliknutím sem.

You need to have the latest version of Flash Player installed on your computer. Click here to download a install it.
Otvorené kurzy

Otvorené kurzy


Verejnosti a odbornej verejnosti v najbližšom čase ponúkame tieto otvorené kurzy:

Riadenie ľudí vo výrobe 1 – tréning pre majstrov


Popis: Výrobné spoločnosti sa v dnešnej dobe stretávajú s novými výzvami v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zvyšujú sa požiadavky na produktivitu firiem a rovnako požiadavky na úroveň manažérskych zručností najnižších manažérskych stupňov. Prvá časť školenia obsahuje tieto vzdelávacie moduly:
 • efektívna komunikácia
 • vedenie ľudí na výrobnom pracovisku
Termín a miesto: 19. - 20. 9.2017, Bratislava
Cena: 230,- EUR + DPH

Riadenieľudí vo výrobe 2 – tréning pre majstrov


Popis: Druhá časť školenia pre majstrov obsahuje tieto vzdelávacie moduly:
 • riešenie konfliktov na výrobnom pracovisku
 • efektívne zvládanie stresu
Termín a miesto: 14.-15.11.2017, Bratislava
Cena: 230,- EUR + DPH

Asertivita


Popis: Množstvo úloh a požiadaviek. Prichádzajú naraz a z viacerých strán. Ako pri tom presadiť aj svoje záujmy? Ako ten tlak zvládnuť rázne, ale slušne a elegantne? A najmä asertívne?

Termín a miesto: 6.9.2017, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Posilňovanie sebadôvery a psychickej odolnosti


Popis: Pre mnohých ľudí je otázka sebadôvery zaujímavou témou. Zdravá sebadôvera je základom pre budovanie uspokojivých vzťahov aj pre dosahovanie výsledkov v práci. Na jej úrovni je možné pracovať.

Preto cieľom ponúkaného kurzu je:
 • pomôcť porozumieť tomu, čo je to sebadôvera a ako vplýva na našu úspešnosť a spokojnosť
 • naučiť sa ako budovať a posilňovať svoju sebadôveru
Pre firmy:
Ak ste zamestnávateľ, bude pre Vás užitočné, že zamestnanec s primeranou sebadôverou:
 • ľahšie zvláda náročné úlohy
 • vie sa ľahšie vyrovnať s neúspechom a zmenami súčasnej doby
Termín a miesto: 3.10. 2017, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Limitujúce postoje a presvedčenia – ako ich meniť


Popis: Všetko čo robíme ovplyvňujú naše postoje, ktoré sme si k svetu vytvorili a presvedčenia, ktoré sme nadobudli. Postoje a presvedčenia ovplyvňujú náš život, spokojnosť a úspešnosť. Preto je dobré sa nimi zaoberať a zistiť, ktoré naše postoje nás brzdia a ktoré posúvajú ďalej.

Cieľom ponúkaného kurzu je:
 • Odhaliť nepomáhajúce presvedčenia, ktoré nás vzďaľujú od dosiahnutia našich cieľov a oslabujú náš potenciál
 • Transformovať nepomáhajúce presvedčenia a neutrálne alebo pozitívne
Termín a miesto: 18. 10.2017, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Ako efektívne prekonávať strach


Popis: Strach či obavy sú prirodzené pocity, ktoré nás v bežnom živote sprevádzajú odjakživa. Doba prináša množstvo informácií a náročných situácií – mnohé z nich vnímame ako ohrozujúce.
Či naozaj také sú, prečo ich tak vnímame a ako nám naše pocity pomáhajú (alebo aj nie), tomu sa budeme venovať na našom tréningu.

Termín a miesto: 13.12.2017, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Transakčná analýza 21. storočia – tréning pre personalistov


Popis: Transakčná analýza ponúka nástroje na úspešné vedenie a rozvoj zamestnancov. Lepšie porozumenie ľuďom je ťažiskom tejto metódy. Tak, ako sa mení doba, menia sa aj nástroje transakčnej analýzy – ponúkame vám ich aktualizované a použiteľné v súčasnej praxi.

Termín a miesto: 22. 11. 2017, Bratislava
Cena: 180,- EUR + DPH

Efektívne využívanie nástrojov transakčnej analýzy pri vedení ľudí – tréning pre manažérov


Popis: Transakčná analýza ponúka možnosť lepšie porozumieť ľuďom, ich stratégiám a motiváciám. Pri vedení podriadených je nevyhnutné rozumieť tomu, čo je za správaním zamestnanca a dokázať s tým pracovať. Ponúkame Vám efektívny a moderný nástroj pre manažéra.

Termín a miesto: 6. 12. 2017, Bratislava
Cena: 180,- EUR + DPH

Zážitková pedagogika – akreditovaný kurz pre učiteľov


Popis: Ak má žiak sám záujem učiť sa, je aktívny a pracuje s radosťou, vtedy učiteľ vidí, že jeho práca má zmysel. Motivácii žiaka – a tým pádom aj učiteľovej – sa dá napomôcť využitím zážitkových a interaktívnych metód vzdelávania. Žiak, ale aj učiteľ, sa najviac naučí z vlastnej skúsenosti.

Praktický zážitkový kurz trvá 40 hodín a obsahuje dve dvojdňové časti. Za absolvovanie oboch získate 10 kreditov.


Kurz je určený pre vychovávateľov, učiteľov pre 1 a 2. stupeň ZŠ, učiteľov SŠ

Prínosy kurzu:
 • Zažiť a reálne otestovať metódu zážitkovej pedagogiky
 • Naučiť sa kreatívne využívať, samostatne tvoriť a prispôsobovať zážitkové aktivity
 • Uvedomiť si potenciál a možnosti využívania zážitkových metód v podmienkach školy
Termín a miesto:
 • Kurz „Učitelia 1“: 12. – 13. október 2017
 • Kurz „Učitelia 2“: 9. – 10. november 2017 Bratislava

Cena: 195,- EUR + DPH za dva dvojdňové tréningyV prípade, že máte otázku k niektorému z našich kurzov, kontaktujte nás na 0907771032 alebo na katarina.rothova@quanticon.sk. Ak máte záujem o tréning stiahnite si prihlášku a pošlite nám ju na uvedenú e-mailovú adresu.Ktorýkoľvek z ponúkaných kurzov vytvoríme aj na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto dohodneme podľa požiadaviek klienta.