Otvorené kurzy

Otvorené kurzy


Verejnosti a odbornej verejnosti v najbližšom čase ponúkame tieto otvorené kurzy:

Riadenie ľudí vo výrobe 1 – tréning pre majstrov


Popis: Výrobné spoločnosti sa v dnešnej dobe stretávajú s novými výzvami v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Zvyšujú sa požiadavky na produktivitu firiem a rovnako požiadavky na úroveň manažérskych zručností najnižších manažérskych stupňov. Prvá časť školenia obsahuje tieto vzdelávacie moduly:

 • efektívna komunikácia
 • vedenie ľudí na výrobnom pracovisku
Termín a miesto: 11. - 12. 9.2018, Bratislava
Cena: 230,- EUR + DPH

Riadenie ľudí vo výrobe 2 – tréning pre majstrov


Popis: Druhá časť školenia pre majstrov obsahuje tieto vzdelávacie moduly:

 • riešenie konfliktov na výrobnom pracovisku
 • efektívne zvládanie stresu
Termín a miesto: 16. - 17. 10. 2018, Bratislava
Cena: 230,- EUR + DPH

Time Management &Self Management


Popis: V dobe, kedy je pracovné tempo štandardne na úrovni pretekov, vzniká množstvo techník, ktoré pomáhajú toto tempo zvládať. Ten, kto ich vie efektívne využívať, pracuje s väčšou chuťou a s menším stresom.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa techniky a zručnosti, ktoré zvýšia efektivitu práce a osobnú spokojnosť
 • lepšie porozumieť sebe samému, svojim potrebám a prioritám
 • cez definovanie priorít sa naučiť zjednodušovať proces dosahovania cieľov (a tým získať viac voľného času pre seba)
Termín a miesto: 24.10.2018, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Prezentačné zručnosti


Popis: Prezentácia nápadov, výsledkov, produktov. Pred nadriadeným, pred podriadenými, pred klientom či biznis partnermi. Náročná a zodpovedná úloha, ktorú niektorí z nás zvládajú prirodzene, niektorých však stresuje. Naučiť sa najdôležitejšie zásady úspešnej prezentácie je však užitočné pre každého.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa pripraviť presvedčivú a zaujímavú prezentáciu
 • naučiť sa, ako zaujať poslucháčov a byť presvedčivý
 • naučiť sa, ako zvyšovať sebaistotu pri vystupovaní
 • naučiť sa, ako pracovať s odmietavými poslucháčmi
 • zdokonaliť svoj verbálny a neverbálny prejav
Termín a miesto: 6.11. 2018, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Zvládanie konfliktov


Popis: V bežnej pracovnej realite sa konfliktom často nevyhneme. Preto je užitočné vedieť, ako sa v takej situácii správať, ako s konfliktom pracovať, dokonca čo si z konfliktu pre seba zobrať.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa, ako efektívne riešiť konfliktné situácie
 • spoznanie techník, ktoré vedú k win-win výsledku pri konfliktných situáciach
Termín a miesto: 20. 11.2018, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPH

Práca s emóciami


Popis: O vypäté situácie v pracovnom a osobnom živote nie je núdza. Každý z nás prirodzene pracuje so svojimi emóciami. Vhodné techniky a prístupy k práci s emóciami však ich zvládaniu výrazne napomôžu.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • Naučiť porozumieť priebehu a významu emócií
 • Posilniť schopnosť vnímať svoje pocity
 • Napomôcť zručnosti so svojimi emóciami efektívne pracovať tak, aby nám pomáhali
Termín a miesto: 3.10.2018, Bratislava
Cena: 150,- EUR + DPHV prípade, že máte otázku k niektorému z našich kurzov, kontaktujte nás na 0907771032 alebo na katarina.rothova@quanticon.sk. Ak máte záujem o tréning stiahnite si prihlášku a pošlite nám ju na uvedenú e-mailovú adresu.Ktorýkoľvek z ponúkaných kurzov vytvoríme aj na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto dohodneme podľa požiadaviek klienta.